iMap Norge AS

Nordre kullerød 23

3241 SANDEFJORD

Org. nr.: 983 922 090MVA

Bank knr.: 9488.06.82029

Admin:

Tlf: 932 28031

Mail: sveinung@imap.no

Produksjon

Tlf:

Mail: post@imap.no

Salg

Tlf: 932 28030

Mail: bjarne@imap.no

IMAP AS
I november 2001 startet brødrene Bjarne og Sveinung opp noe som skulle bli en av Norges ledende bedrifter innen turist og næringskart. Vi er i dag 7 ansatte, og hadde en omsetning på ca 15 mill i 2018. Vi holder til i trivelige lokaler på Nordre kullerød i Sandefjord.

I 2003 utvidet vi vårt markedsområde med plastnøkler og nøkkelkortholdere til hoteller i Scandinavia.

I 2004 laget vi den første utgaven av "Sommermagasinet Vestfold" et magasin med ca 120 sider som utgies hver sommer i samarbeid med handel og næringslivet i Vestfold. Opplaget er på ca 40.000 stk og leveres ut til fastboende, turister, campingplasser og til en god del av hyttene i Vestfold som er utstyrt med egen postkasse.